Cykelställ

Identitet

Cykelställen ska vara placerade så att de är enkla att hitta och ha en utformning som gör det tydligt hur de ska användas. De ska placeras vid målpunkter och entréer, och får inte vara i vägen för gångstråk eller andra vistelseutrymmen.

Tillgänglighet och funktion

Det rekommenderade avståndet mellan cyklar är 0,7 m. Vid platser där utrymmet är mer begränsat och trycket på platserna är högt kan avståndet minskas till 0,5 m. För god framkomlighet bör det finnas en friyta på minst 1,5 m bakom cykelstället. Cykelställen får inte placeras så att de utgör hinder för synskadade.

Hållbarhet och drift

För mindre synligt slitage ska byglar vara i galvaniserat stål.

Material och kulör

Cykelställ ska vara pulverlackerade i Eslövsgrönt (RAL 6009) och om de har bygel ska den vara i galvaniserat stål.

Stadskärnan och centrala Eslöv

Alt 1: Cykelpollare

”Quattro” från Blidsbergs Mekaniska

Utformning: Cykelställ format som en båge i plattstål.

Storlek: H 850 mm, B 250 mm

Material:Pulverlackerat plattstål 60 mm.

Kulörval: Eslövsgrönt (RAL 6009).

Förankring: Nedgjutes i mark.

“Quattro” från Blidsbergs Mekaniska. Bild: Blidsbergs Mekaniska.

Stadskärnan och centrala Eslöv

Alt 2: Cykelställ

”Ströget” från Nifo Lappset.

Utformning: Cykelställ i sektioner med halvcirkelformade byglar.

Storlek: L 2800 mm, H 610 mm, c/c-avstånd mellan byglar 700 mm.

Material: Ram av pulverlackerat stål och bygel av galvaniserat stål.

Övrigt: Förlängd sektion till 2800 mm för c/c 700 mm mellan byglar. Finns både i dubbelsidigt och enkelsidigt utförande.

Kulörval: Eslövsgrönt (RAL 6009).

Förankring: Nedgjutes i mark.

“Ströget” från Nifo Lappset. Bild: Nifo Lappset.

Eslövs tätort, byar och naturområden

Cykelställ för fastlåsning

”Delta” från Cyklos.

Utformning: Cykelställ i sektioner med förlängd bygel för fastlåsning av ram.

Storlek: L: 2800 mm, c/c-avstånd mellan byglar 700 mm.

Material: Ram av pulverlackerat stål och bygel av galvaniserat stål.

Övrigt: Finns både i dubbelsidigt och enkelsidigt utförande.

Kulörval: Eslövsgrönt (RAL 6009).

Förankring: Nedgjutes i mark.

”Delta” från Cyklos

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window