Markmaterial

Markmaterialen ska vara hållbara över tid och ha producerats på ett hållbart och etiskt sätt. Lokala material ska användas. Tillgängligheten är prioriterad, vilket bör tänkas på vid bland annat val av fraktion på stenmjöl.

Det är viktigt att ta hänsyn till områdets arkitektur och den markbeläggning som angränsar till området där nytt markmaterial ska anläggas. Större sammanhängande områden i samma markmaterial är önskvärt eftersom det skapar ett mer enhetligt intryck.

Markmaterial som samverkar med sin miljö.

Val av material för olika delar i kommunen
Val av material för olika delar i kommunen

Markmaterial som samverkar med sin miljö.

Medvetna val på markmaterial skapar tydlighet.
Medvetna val på markmaterial skapar tydlighet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window