Belysning

Katalogen tar också utgångspunkt i följande huvudsakliga funktionsklasser för vägar:
• Huvudgata
• Lokalgata
• GC-vägar
I Eslövs kommun ingår även ”uppsamlingsgata” och ”industrigata” som funktionsklass.
Dessa gator kan behandlas både som huvudgata och som lokalgata, beroende på storlek och hur gatan förhåller sig till sin omgivning. Hur gatan ska behandlas ska avgöras i varje enskilt fall. Längs industrigator som ligger i bostadsområden ska som regel samma armatur användas som i bostadsområdet.

I särskilt kulturhistoriskt intressanta miljöer ska också särskilda hänsyn tas till armaturval, så att det passar ihop med bebyggelse och omgivning. Sådana miljöer utreds i kommunens Kulturmiljöprogram. Flera av katalogens armaturer passar även i historiska miljöer. Istället för att välja en armatur utanför katalogen kan en anpassning ske genom att måla utrustningen i en mörk nyans som harmonierar bättre med omgivningen.

Idag använder Eslövs kommun många olika typer av vägbelysningsarmaturer och parklyktor. För att säkra att drift och underhåll blir både enklare och billigare är det en bra idé att begränsa sig till få typer av armaturer till belysning av kommunens vägnät.

Specifika anvisningar av utrustning

Vid renovering av befintliga anläggningar och helt ny vägbelysning ska en professionell detaljprojektering utföras. Detaljprojekteringen tar utgångspunkt i följande anvisningar och definierar typ av armatur, exakt stolphöjd och eventuell arm men även avstånd mellan stolpar och de rätta LED-modulerna för varje placering.
Det rekommenderas att använda en rund upphöjd LED-enhet i armaturen Köpenhamn från Philips. Anledningen är att den visuella komforten är hög och att den runda modulen hänger ihop med armaturens form.
Armaturen Köpenhamn rekommenderas att monteras antingen på en lång böjd arm eller kort böjd arm enligt nedan specifikationer.

Stadskärnan

I Eslöv stadskärna används målade stolpar och armaturer. Dessa ska pulverlackeras i Eslövsgrönt (RAL 6009) i glanstal 70.

Rekommenderade armaturtyper anges nedan.

Klicka på bilden för att göra den större.

Illustration av Eslövslyktan i liten och stor version, monterad på en 5 m respektive 8 m rundkonisk stolpe. Visualisering: ÅF Lighting

Centrala Eslöv

I centrala Eslöv används målade stolpar och armaturer. Dessa ska pulverlackeras i Eslövsgrönt (RAL 6009) i glanstal 70.
Rekommenderade armaturtyper anges nedan.

Klicka på bilden för att göra den större.

Det finns möjlighet att specificera armaturen Köpenhamn med ett svagt lysande armaturhus. Foto: ÅF Lighting

Eslövs tätort

I Eslöv tätort används som utgångspunkt galvaniserade stolpar och armaturer i producentens standardfärg. Rekommenderade armaturtyper anges nedan.

Klicka på bilden för att göra den större.

Byarna

I byarna i Eslöv Kommun används generellt galvaniserade stolpar och armaturer i producentens standardfärg.

Rekommenderade armaturtyper anges nedan.

Klicka på bilden för att göra den större.

Industriområden

I industriområden i Eslöv Kommun används galvaniserade master och armaturer i standardfärger. Rekommenderade armaturtyper är listade nedan. Industrigator inne i bostadsområden ska belysas med samma belysning som bostadsområdet.

Klicka på bilden för att göra den större.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window