Möbler och utrustning

Ett basutbud av möbler och utrustning skapar identitet och igenkänning och hjälper till att skapa en gemensam helhetsbild för kommunens offentliga miljöer. Att begränsa antalet modeller förenklar också driften och skapar mer kostnadseffektiva investeringar. Placering och val av utrustning bör ske på ett välgenomtänkt sätt så att det blir inbjudande och tillgängligt för människor att vistas på de offentliga ytorna.

Mål med utrustningen:

  • Att skapa en gemensam helhetsbild för Eslövs offentliga miljöer.
  • Att genom valet av möbler och utrustning skapa igenkänning av offentliga miljöer och olika karaktärer.
  • Att åstadkomma enklare drift och mer kostnadseffektiva investeringar.
  • Att Eslövs offentliga miljöer ska vara inbjudande och tillgängliga.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window