Generella föreskrifter

Här kan du läsa om vad du ska tänka på när du använder Program för offentlig miljö när du väljer material och planerar den offentliga miljön.

De kategorier som kommunen delats in i ligger till grund för val av utrustning och markmaterial. Kategorierna har en hierarki sinsemellan för att skapa tydlighet och ett helhetstänk kring de offentliga rum som gäller hela kommunen.

Val av material för olika delar i kommunen

Hålla ihop kommunen

Ambitionen är att tydliggöra kommunens identitet genom att hålla sig till ett basutbud av utrustning i ett begränsat antal material och färger. Att arbeta med tydliga riktlinjer för utrustning och färgsättning hjälper till att hålla ihop kommunens offentliga miljöer samtidigt som en liten variation kan visa var man befinner sig. Samma princip gäller för markmaterial.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window