Material och utrustning

För att förstärka Eslövs kommuns identitet ytterligare bör färg- och materialpaletten vara renodlad.

Få färger gör det lättare att känna igen kommunens offentliga platser och gator. Färgpaletten bör bestå av färger som smälter in i sin omgivning och skapar ett harmoniskt intryck. Etiskt och miljömässigt hållbara material ska alltid användas. Utrustning och material som är lokalt producerade ska prioriteras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window