Byarna

Eslövs kommun har en levande landsbygd med livskraftiga byar, där många av dem har bra koppling till resten av kommunen och till övriga regionen.

Den rika naturen i kommunen, som dock till stor del är svåråtkomlig och otillgänglig idag, gör att utvecklingspotentialen för tätortsnära rekreation och friluftsliv är stor. Några av byarna har anor långt tillbaka i tiden, andra växte fram i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet då järnvägen byggdes ut i Sverige.

Byarna

Marieholm är kommunens näst störta ort efter Eslöv och har en stadsmässig karaktär. Viktiga mötesplatser är stationen och Sundelius park. Karaktäriserande för byn är Saxån och Yllefabriken.

Sundelius park

Löberöd har en stadsmässig kärna med intima gaturum och en rik kulturmiljö. Gamla Torget och boulebanorna är byns främsta mötesplatser.

Gamla torget i Löberöd
Gamla torget i Löberöd

Byn är belägen i ett kuperat landskap och har en bebyggelsestruktur som är småskalig och kompakt. Stationsområdet är en central del av byn och fungerar som byns mötesplats.

Stationstorget i Stehag
Stationstorget i Stehag

Byn ligger längs väg 13 och bebyggelse och verksamheter är koncentrerade till vägens västra sida. Billinge karaktäriseras av vackra kulturmiljöer.

Park med lekplats i Billinge
Park med lekplats i Billinge

Byn karaktäriseras av en äldre bebyggelsestruktur och har kulturmiljövärden som det är viktigt att ta hänsyn till vid framtida utveckling.

Park med lekplats i Stockamöllan
Park med lekplats i Stockamöllan

Hurva karaktäriseras av kulturmiljöer, såsom Hurva Gästis, och har genomfartsleden som huvudstråk.

Park med lekplats i Hurva
Park med lekplats i Hurva

Flyinge består av småhusbebyggelse med närhet till omgivande odlingslandskap och är präglad av hästnäringen. Centralt i byn ligger en park med tillhörande lekplats.

Park i Flyinge
Park i Flyinge

Väggarp ligger strategiskt längs järnvägen med tågstation och karaktäriseras av sockerbruket. Det finns tillgång till tätortsnära rekreation längs Bråån och Kävlingeån, samt goda tillgångar på lekplatser och utegym.

Lekplats och utegym i Väggarp.
Lekplats och utegym i Väggarp.

Kungshult består till största delen av småhusbebyggelse. Byns mest betydelsefulla mötesplats består av en park med lekplats och grillplats.

Park med lekplats i Kungshult
Park med lekplats i Kungshult

Byn har en småskalig karaktär och en kompakt bebyggelsestruktur. Viktiga mötesplatser i byn är parken samt stationen, som kännetecknas av den gamla stationsbyggnaden. Den rymmer idag byns bibliotek.

Harlösa park
Harlösa park

Gårdstånga är en liten by med få mötesplatser. Den ligger alldeles intill Kävlingeån som har potential för utveckling av tätortsnära rekreation.

Kävlingeån vid Gårdstånga
Kävlingeån vid Gårdstånga

Örtofta ligger på andra sidan järnvägen från Väggarp, vilka binds samman genom Örtofta slott med tillhörande park. Örtofta har tillgång till lekplats och utegym.

Centralgatan i Örtofta
Centralgatan i Örtofta

Kulör- och materialpalett Eslövs tätort och byarna

Soffor och bänkar
Stomme: galvaniserat stål.
Sittyta: linoljeimpregnerad furu.

Skräpkorgar
Pulverlackeras i Eslövsgrönt (RAL 6009) i
glanstal 70.

Pollare
Pulverlackeras i Eslövsgrönt (RAL 6009) i
glanstal 70.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window