Eslövs tätort

Eslövs tätort karaktäriseras främst av bostadsbebyggelse, både flerbostadshus och småhus, där det är villabebyggelse från olika tider som dominerar. Gaturummen varierar från smala kvartersgator med intimare karaktär till bredare gaturum från årtionden då privatbilismen hade stor inverkan på stadens planeringsideal.

Järnvägen går genom staden och delar Eslöv mellan bostäder på västra sidan och industrier på den östra. Mellan bostadsområdena ligger flera grönområden insprängda, såsom de centralt belägna naturreservaten Allmänningen och Abullahagen, men även andra grönområden såsom Onsjöparken och Husarängen m.fl. Dessa utgör viktiga gröna lungor för staden och behöver vara tillgängliga för alla. Kulturmiljön i Eslöv har ett stort upplevelsevärde och det är viktigt att identifiera och ta tillvara stadens olika karaktärsgivande element. Ett exempel är de grustrottoarer som finns i vissa områden, exempelvis i bostadsområdet Backarna, Trollsjöområdet och Järnvägsgatan i östra Eslöv.

Kulör- och materialpalett Eslövs tätort och byarna

Soffor och bänkar
Stomme: galvaniserat stål.
Sittyta: linoljeimpregnerad furu.

Skräpkorgar
Pulverlackeras i Eslövsgrönt (RAL 6009) i
glanstal 70.

Pollare
Pulverlackeras i Eslövsgrönt (RAL 6009) i
glanstal 70.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window