Eslövs stadskärna

Stadskärnan präglas av att staden växt fram runt järnvägen och stationen upplevs fortfarande som stadens mittpunkt. Den tidiga framväxten av Eslöv under början av 1900-talet skedde utifrån en rutnätsplan och kännetecknas av byggnader i tegel. Senare har arkitekturen blandats upp med modernare ideal, vilket har skapat en variationsrik miljö. Viktiga målpunkter i Eslövs stadskärna, förutom stationen, är Stora torg, Stadsparken och Medborgarhuset. De områden som berörs av detta program i stadskärnan är gator, mindre platsbildningar och parker. Stadskärnan har också en stor andel särskilda platser, såsom Stora torg och Malmgatan, vilka får ha en egen identitet och därmed kan frångå programmet.

Kulör- och materialpalett stadskärnan och centrala Eslöv

Soffor och bänkar
Stomme: svartlackerat gjutgods.
Sittyta: oljad ek.

Skräpkorgar
Pulverlackeras i Eslövsgrönt (RAL 6009) i
glanstal 70.

Pollare
Pulverlackeras i Eslövsgrönt (RAL 6009) i
glanstal 70.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window