Naturområden

Inom Eslövs kommun finns rekreationsmöjligheter, både nära tätorterna och ute på landsbygden. Delar av kommunens naturområden är intressanta även för andra än boende i kommunen, då de ligger längs med stambanan.

Tillgänglighet och skyltning

I översiktsplanen från 2018, ”Eslöv 2035”, läggs fokus på att utveckla ett mer jämlikt friluftsliv för barn, folkhälsan och attraktiviteten i regionen. I översiktsplanen lyfts även flera viktiga faktorer för naturområdens attraktivitet; tillgänglighet, variation, närhet till vatten och förekomst av kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Både Eslövs tätort och några av byarna har i angränsande naturområden tillgång till markerade stigar på Skåneleden.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window