Eslövs kommuns karaktärer

Eslövs kommun har en stark landsbygd med livskraftiga byar. I norra delen av kommunen dominerar skogsbygd med stora delar allemansrättslig mark och i söder dominerar åkerlandskapet.

Genom kommunen rinner också flera vattendrag, såsom Saxån, Rönne å, Bråån och Kävlingeån.

Kommunen har utifrån sina olika förutsättningar delats in i sex olika karaktärer:
• Särskilda platser (platser med egen identitet, t.ex. torg och stråk, vilka inte omfattas av detta program)
• Stadskärnan
• Centrala Eslöv
• Eslövs tätort
• Byarna
• Naturområden

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window