Geografisk indelning

Eslövs kommun har med sitt strategiska läge i regionen utmed södra stambanan och E22 både närhet till storstadsregionen Malmö-Lund och till städer, landsbygd och naturområden i närliggande kommuner.

Genom tågförbindelser och annan kollektivtrafik har Eslöv bra kommunikation med byarna i kommunen. Eslövs kommun har en stark landsbygd med livskraftiga byar och rika natur- och kulturmiljöer.

Kommunen har utifrån sina olika förutsättningar delats in i sex olika karaktärer:

  • Särskilda platser (platser med egen identitet, t.ex. torg och stråk, vilka inte omfattas av detta program)
  • Stadskärnan
  • Centrala Eslöv
  • Eslövs tätort
  • Byarna
  • Naturområden

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window