Val av belysningsarmatur

Alla armaturer i katalogen är LED-armaturer. Färgtemperaturen på vägbelysningen i Eslövs kommun ska vara 3000 K. I industriområden accepteras 4000 K och i speciella fall kan 2700 K vara relevant, exempelvis i lyktor på utvalda platser.
Ljuskällorna i armaturerna bör bestå av LEDér med en färgåtergivning RA/CRI ≥ 80.

Armaturer och rekommendationer om stolphöjder är valda så att armaturens proportioner, en normal vägbredd för området, omgivande områdes karaktär och skala ger en bra belysningsanläggning i sin helhet.

Stolpar

Av estetiska skäl bör stolpe, eventuell arm och armatur passa ihop. Detta gäller både material, dimensioner och den specifika designen.

Kommunens armaturer ska av estetiska skäl primärt monteras på rundkoniska stolpar. I Eslövs stadskärna och centrum används idag målade stolpar och armaturer vilket det även ska i framtiden. I övriga områden används som standard galvaniserade stolpar och armaturer i producentens standardfärg. På särskilda sträckor och till nybyggda områden kan moderna trästolpar eller målad utrustning användas.

Särskilda projekt

Till projekt Stora Torg har en unik lykta tagits fram, Eslövslyktan. Den kan med fördel användas i andra delar av kommunen där det önskas speciell karaktär. Den kan användas både längs stråk och på platser där lyktan kan ge en generell belysning eller fungera som solitär.
Riktlinjerna i denna katalog ersätter inte en professionell detaljprojektering innehållande bland annat definition av stolphöjd, placering och exakt specifikation av armaturerna.
All vägbelysning i Eslövs kommun ska som utgångspunkt uppfylla relevanta belysningskrav i VGU, ”Vägar och Gators utformning”, utgiven av Trafikverket.

Kommunens övergångsställen ska som utgångspunkt markeras och belysas med armaturen Köpenhamn från Philips bestyckad med deras speciellt utvecklade LED-enhet till ändamålet. LED-enheten har ett vertikalljus som gör att de gående syns väl när de står och väntar på att gå över vägen men även ett horisontalljus som markerar själva övergångsstället. Den finns i flera versioner för att ha möjlighet att anpassa efter de specifika krav och förutsättningar som finns vid varje övergångsställe. Lösningen passar bra ihop med övriga val i armaturkatalogen.

Systemet till övergångsställen etableras normalt med två armaturer, en på vardera sida om övergångsstället.
Ljuspunktshöjden skal vara 6 m och armaturerna stå +- 0,5 m från körbanekant.
Illustration: Philips/Signify

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window