Placering

Vid planering av offentliga miljöer krävs det inte bara att hitta ett basutbud av utrustning att använda sig av, det handlar också om var den placeras. Möbleringen ska förstärka kommunens karaktär och hjälpa till att vägleda invånare och besökare. Det är viktigt att utrustningen placeras utifrån rumslighet, mikroklimat och siktlinjer för varje enskild plats. Bänkar bör exempelvis placeras så att den som använder dem har överblick men samtidigt någon form av skydd i ryggen, såsom vegetation eller en mur.

Fint placerade sittplatser med överblick och skydd i ryggen.
Fint placerade sittplatser med överblick och skydd i ryggen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window