Utgående modeller

I stora delar av Eslövs kommun finns den karaktäristiska betongbänken utplacerad. Denna bänk bör underhållas och sittbrädor bytas ut så länge det är kostnadsmässigt rimligt. Vid utbyte av dessa bänkar till soffor föreslagna i detta program bör alla bänkar som är grupperade ihop bytas ut samtidigt för att skapa en sammanhållen miljö.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window