Tillgänglighet

En kommun för alla innebär att kommunen ska vara användbar och tillgänglig för alla, oavsett ålder och funktionalitet.

Att alltid prioritera detaljer såsom armstöd, lämplig sitthöjd, ryggstöd, ramper, handledare och bord med plats för rullstol är en del i detta. Valet av markmaterial är också viktigt för att alla ska kunna ta sig fram i kommunens offentliga rum. Det är exempelvis viktigt att tänka på att ha släta underlag på trottoarer, stenfraktion på stenmjölsytor, att kanter är nedsänkta/fasade vid trottoarer och att arbeta med ledstråk och kontrastmarkeringar. Dessutom ska det bredvid soffor och bänkar finnas en minst en meter bred hårdgjord yta så rullstol eller barnvagn kan placeras bredvid sittplatsen.

Även för barn behöver kommunen vara tillgänglig för alla oavsett funktionalitet. Det är viktigt att tänka på att ha tillgängliga lekredskap på lekplatser och bänkar och bord i direkt anslutning. Även andra platser i kommunen, såsom naturområden och parker som är särskilt inbjudande till lek, ska kunna gå att nyttja oavsett funktionalitet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window